Vom muri și vom fi liberi! La Sala Dalles a fost dezvelit monumentul martirilor căzuți cu flori albe în mâini
ianuarie 11, 2024
Unirea Principatelor Române – 24 Ianuarie 1859
ianuarie 24, 2024

Crăiasă alegându-te
Îngenunchem rugându-te,
Înalță-ne, ne mântuie
Din valul ce ne bântuie;
Fii scut de întărire
Și zid de mântuire,
Privirea-ți adorată
Asupră-ne coboară,
O, Maică prea curată
Și pururea Fecioară,
Marie!

Fragment din poezia „Rugăciune” de Mihai Eminescu

 

Astăzi, cu prilejul Zilei Culturii Naționale, zi în care s-a născut Luceafărul culturii românești, poetul nepereche al neamului nostru, membrii corului bizantin Evloghia aduc un omagiu sincer, din inimă, tuturor celor care, de veacuri, au contribuit la făurirea culturii românești.

Sfânta Scriptură luminează cultura iar cultura primește, prin Sfânta Scriptură, profunzime și deplinătate. Cu acest crez, promitem că vom duce mai departe truda Sfinților Cântăreți, a înaintașilor noștri compatrioți – protopsalți de mare valoare, prin activitatea noastră de promovare a valorilor artei bisericești regăsită în cântarea de tradiție bizantină și vom lucra, neobosit, cu timp și fără timp, înmulțind talantul dăruit de Cel Preaînalt, la împodobirea culturii noastre naționale, dealtfel, profund creștină, transfigurată în chip minunat de harul Duhului Sfânt!

La Mulți Ani fericiți!