Acatist și Sfânta Liturghie
aprilie 26, 2023
Slujba Privegheri
mai 8, 2023

în cadrul bisericii „SFÂNTUL IERARH NICOLAE SI ADORMIREA MAICII DOMNULUI" COMUNA BERCENI, PRAHOVA

În ziua a cincea a lunii mai, Sfânta noastră Biserică face pomenirea Sfintei Mari Mucenițe Irina și a Sfântului Cuvios Efrem cel Nou.
„Ascultă, Penelopi, fiica împăratului, să știi că porumbelul înseamnă obiceiul tău cel bun, adică blândețea, alinarea și întreaga înțelepciune feciorească; iar ramura de măslin înseamnă darul lui Dumnezeu, care, prin Botez, se va da ție. Vulturul cel înalt înseamnă împărat biruitor, adică vei împărăți peste patimi și te vei înălța prin gândirea ta la Dumnezeu și vei birui pe vrăjmașii nevăzuți ca pe niște păsări proaste. Iar cununa cea de flori este semn al răsplătirii, pe care, pentru nevoințele tale, o vei lua de la împăratul Hristos în cereasca Lui împărăție, unde ți se gătește cununa nestricăcioasă a slavei celei veșnice. Iar corbul cu șarpele înseamnă vrăjmașul diavol, care vrea să aducă asupra ta scârbă, mâhnire și izgonire, ca un balaur cumplit. Deci, să știi, o, fecioară, că Împăratul cel mare, Care stăpânește cerul și pământul, vrea să te logodească, spre a-i fi mireasă Lui, și ai să suferi pentru Dânsul multe ispite”.
Și această fecioară preafrumoasă a văzut în vedenie pe îngerul lui Dumnezeu, grăind către dânsa: „Penelopi, de acum nu te vei mai numi așa, ci Irina, și vei fi multora scăpare și pașnică adăpostire; și prin tine multe suflete omenești se vor mântui, întorcându-se la Dumnezeu.”
(sursa: doxologia.ro)

Așadar, s-a botezat fecioara cu numele Irina și, fiind chinuită de prigonitori, a făcut multe și mari minuni cu harul lui Hristos, Cel pe care l-a iubit, pe mulți întorcându-i la credință și învrednicindu-se de Împărăția Cerurilor în chip minunat, trupul ei nefiind găsit în mormânt după patru zile de la pecetluire!
Acest nume – Irina – este purtat de multe românce, el provenind din limba greacă - Ειρήνη – însemnând pace! Iar tu, Sfinte Cuvioase Efrem cel Nou „Ai strălucit ca soarele pe Colina Neprihăniţilor şi ai urcat la Domnul pe calea martiriului, dându-ţi sufletul sub loviturile necredincioşilor, Sfinte Părinte Efrem, Mare Mucenic al lui Hristos. Pentru aceasta, ai făcut ca dumnezeiescul har să se reverse neîncetat spre cei ce cu evlavie îţi strigă ţie: slavă Celui Ce ţi-a dăruit putere, slavă Celui Ce ţi-a dăruit harul tămăduirilor, slavă Celui Care dă tuturor tămăduiri prin tine.”
(Troparul Sfântului Cuvios Efrem cel Nou)

Mucenicia Sfântului Efrem cel Nou a durat 8 luni: a început pe data de 14 septembrie 1425 (de ziua Sfintei Cruci, care este și ziua de naștere a Sfântului Efrem cel Nou), când turcii au cotropit Mănăstirea aflată pe Colina Neprihăniților (Nea Makri – Grecia) și au ucis pe ceilalți monahi prin decapitare, iar pe Sfântul Efrem l-au luat în robie, până pe data de 5 mai 1426, când Sfantul Efrem cel Nou și-a dat sufletul în mâinile Domnului, în urma chinurilor cumplite la care fusese supus, fiind spânzurat cu capul în jos iar în pântece având înfipt un tăciune aprins și carnea sfâșiată. În toată această perioadă de 8 luni de robie, turcii l-au chinuit zi de zi pe Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou, pentru a-l determina să-și lepede credința ortodoxă și să se facă musulman.

Pentru mărturisirea lui cea neclintită și bărbăția cu care a înfruntat chinurile fără să se lepede de Hristos Domnul, a primit de la Acesta darul facerii de minuni după moartea sa, fiind mare ocrotitor al celor aflați în suferință, încât minunile lui sunt scrise într-o carte, fiind multe și mari!
Bine este nouă să fim neclintiți în credință, urmând pildei acestor doi martiri, căci ce este mai mult decât să îți câștigi sufletul pentru Hristos și pentru Împărăția Lui Cea Veșnică?
Pentru aceasta, arătând prețuirea cuvenită celor doi sfinți Mucenici ai lui Hristos, corul Evloghia condus de Părintele Dirijor Marius Militaru va împodobi cu cântări în duh de rugăciune slujba Acatistului urmată de Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae și Adormirea Maicii Domnului din comuna Berceni, județul Prahova, răspunzând astfel cu drag invitației Părintelui Ionuț Dragoș Iftimi!

Galerie video

Galerie foto