Evloghia Choir • Crasna Monastery • 2013 www.evloghia.ro / www.bizantina.ro